Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans projektb. 2016/2017

Skapad 2016-06-20 12:34 i Söderskolans förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet i det vi gör med dem både ute och inne. Att kunna utmana dem i nya upptäckter, både i miljön och med material.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi fortsätter att arbeta med Pino även denna termin, då detta har fångat barnens intresse.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?

Ta tillvara på barnens nyfikenhet i det vi gör med dem både ute och inne. Att kunna utmana dem i nya upptäckter, både i miljön och med material.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi lägger ut på UNICUM i bloggen för att visa vad som händer och vad vi gör på förskolan.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod?

Materialet ska finnas tillgängligt för barnen, tex. Konstruktionsmaterial, djur och rollekar. Vi har material som barnen är nyfikna på tex.klippa och klistra, Playdoo-lera. Det är tillåtet att blanda allt i leken. Vi har flera zoner där barnen kan samarbeta runt olika material. Med tanke på " Pinos bondgård " har vi gjort iordning en sagokorg med innehåll som anknyter till sagan, tex.sagoboken, Pinodockan, sånger som handlar om djuren. I en annan korg har vi alla figurerna som nämns i boken för att locka barnen till lek och nyfikenhet.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vår struktur på dagen blir ofta spontana samlingssituationer på barnens initiativtex.dansa, sjunga, leka med lera, rita, måla med vattenfärg, bygga och konstruera.

Tanken är att kunna väva in Pino i dessa aktiviteter och göra honom delaktig, tex.komma med små uppdrag till barnen som de ska utföra. Detta för att kunna utmana barnens nyfikenhet och lärande.

Vi försöker komma iväg till skogen en gång i veckan allesammans eller i mindre grupper.

För att kunna möta barnens olika behov behöver vi ofta dela in dem i grupper. Det blir lättare att möta var och en då, och kunna stärka barnens självständighet.

 Vi kommer att utgå efter en saga , Pino denna termin, när vi arbetar med vårt projekt.

Kompetensutveckling

Vi kommer att läsa " Pedagogisk miljö i tanke och handling " i vårt arbetslag.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har delat upp lekmiljön i olika zoner för att göra den tydlig för barnen. Barnen har tagit till sig dessa zoner , går runt och plockar i leken, hämtar vad de behöver ha i leken. De ser nöjda ut ,en del säger något ord, andra går runt och " hummar" , frågar oss och varandra. De använder hela kroppen när de pratar och många leker helt tyst, fullt sysselsatta med sina tankar och idéer.

Barnen kan inte klart och tydligt förmedla vad de behöver men genom deras kommunikation till varandra och oss gör de sig delaktiga i verksamheten.

Vi pedagoger finns med som medupptäckare och som hjälpjag i leken, vi finns till hands när de behöver oss. Vår uppgift är också att se hur vi kan göra miljön mer tilltalande och utmanande för barnen. Lägga till och dra ifrån.

Formulera mål 

"Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner ".

Vi vill att barnen ska få uppleva olika sorters material tex ordlappar för att i detta upptäcka olika symboler för skriftspråket tex.namn för saker och ting. 

" Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra".

Vi vill genom att prata, sjunga, läsa och använda kroppsspråket, uppmuntra dem till att använda sitt språk i leken för att förstå varandra och göra sig förstådd.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" 

Vi som pedagoger är lyhörda utifrån vad barnen visar med kroppsspråk och ord. Vi uppmuntrar barnen att framföra sina önskemål på vad de vill göra och att vi som pedagoger besvarar barnens önskemål med en förklaring.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: