Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, 3:an

Skapad 2016-06-20 13:57 i Enångers skola Hudiksvall
Vi utvecklar kunskap och medvetenhet om hur man genom sitt eget sätt att tänka och handla kan bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vårt sätt att leva påverkar miljön och andra människor. Det kan kännas svårt och tungt när man får veta om allt dåligt som händer med människor, djur och miljö på grund av oss människor och vårt sätt att leva. Men då kan man tänka på vad man själv kan bidra med för en bättre planet. Även sådana saker som verkar små och obetydliga kan spela roll.Vad kan man göra i sin vardag för att bidra till en hållbar utveckling? Alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting.

Innehåll

Övergripande mål

Du ska:
- ha förståelse för begrepp som hållbar utveckling, återvinning och återanvändning.
- känna till några olika material,
- ha kunskap om varför och hur man ska sopsortera,
- ha förståelse för hur ditt sätt att vara och handla (göra) kan bidra (hjälpa) till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Du ska få arbeta med


Du ska få arbeta praktiskt, både ensam och tillsammans med andra.  Du ska samtala, diskutera och argumentera och för att kunna det måste vi arbeta med många olika ord och begrepp som har med hållbar utveckling att göra. 

Du ska lära dig om olika material, återvinning och återbruk. Du ska lära dig hur man sorterar sina sopor och varför det kan vara bra att återvinna saker. Du ska fundera över VAD man kan göra i stället för att slänga bort sådant som man tröttnat på. Du ska också fundera över VARFÖR det är bra att ta till vara gamla saker. Du ska tillsammans med andra få fundera över hur du konsumerar (köper/använder) saker.

Vi tittar på film och diskuterar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Detta ska bedömas

Dina kunskaper om och förståelse för olika begrepp som hållbar utveckling, återvinning och återanvändning och din förmåga att samtala om frågor som handlar om detta.

Dina kunskaper om några olika material och hur de kan sorteras.

Dina kunskaper om sopsortering och återvinning.

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: