Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I am a tourguide in London

Skapad 2016-06-20 16:42 i Testgrundskola för kommunadm Orust kommun
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Engelska
Du har fått ett nytt jobb – du ska vara reseledare i London ! Du kan inte särskilt mycket om staden och du måste därför börja med att fundera över vilka olika sevärdheter som dina resenärer kommer vilja veta mer om.

Innehåll

Du har fått ett nytt jobb – du ska vara reseledare i London ! Du kan inte särskilt mycket om staden och du måste därför börja med att fundera över vilka olika sevärdheter som dina resenärer kommer vilja veta mer om.

 1. Du ska välja ut en eller två sevärdheter som du vill fördjupa dina kunskaper om. Du ska söka information om dessa och rita in/markera på en karta var de finns.
 2. Då du samlat information är det dags att skriva – det gör du såklart på engelska men vill du kan du skriva på svenska först. Då du skrivit och visat mig plockar du ut stödord som gör att du kan berätta på engelska om din sevärdhet. Du ska träna med en kompis så du känner dig säker.
 3. Därefter ska din kompis eller jag filma dig då du låtsas vara reseledare på riktigt i London, kanske vi ska plocka fram en modell av din sevärdhet eller bara en stor bild alternativt använda oss av Green Screen i filmrummet.
 4. Tillsammans tittar vi sedan på filmen och funderar på det som var bra och vad du kan göra bättre.
 5. Till sist är det dags att redovisa om din sevärdhet för klassen! (v.12)
 • När arbetsområdet är klart har jag:
 • …ökat mitt ordförråd och min förmåga att förstå engelska i tal och skrift.
 • …ökat min förmåga att skriva på engelska.
 • …blivit bättre på att prata engelska inför klassen och gjort en muntlig redovisning.
 • …ökat mina kunskaper om andra engelskspråkiga länder.
 • …ökat min förmåga att hitta strategier då språket inte räcker till och att förbättra min redovisning.
 • För att klara detta kommer jag:
 • …läsa olika texter och där plugga in glosor och meningar för att öka förrådet av vardagsfraser och ord.
 • …söka information om någon sevärdhet i London.
 • ....Jag kommer sen att skriva om denna och slutligen leka guide i London.
 • …att bli filmad då jag gör detta och tillsammans med min lärare fundera över vad jag kan förbättra och vad jag gjort bra.
 • Jag ska lämna in:
 • ...En text om den sevärdhet som jag valt.
 • ...Stödord utifrån den text som jag tänker använda då jag ska redovisa.
 • ...En bild på min sevärdhet.
 • Bedömning: Slutuppgift Slutuppgiften ska jag skriva själv men jag får ta hjälp av alla möjliga redskap som tänkas kan. Ordbok, internet, kompisar och lärare.

Uppgifter

 • I´m a tourguide in London

 • My recording of I´m a tourguide in London

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

Sh En
Engelska åk 4-6

F
E
C
A
Tala och samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du kan skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Lyssna och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talad engelska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Läsa och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skriven engelska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Realia
Bedömningen avser elevens förmåga att reflektera över liv, samhälle och kultur i engelsktalande delar av världen.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: