Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik med elektricitet åk 6

Skapad 2016-06-20 19:48 i Hovhultsskolan Uddevalla
Denna planering innehåller avsnittet teknik med elektricitet ur puls teknikbok.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Planeringen handlar om teknik med elektricitet. Du kommer få arbeta praktiskt med olika elektriska kretsar.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

- Analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kommunikativ förmåga

-  utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågeställningar

Informationshantering

- Förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

Begreppsförståelse

-Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Metakognitiv förmåga

- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Arbetssätt och metod

Under detta avsnitt kommer vi arbeta med många praktiska sätt. Du kommer få prova att bygga egen elektrisk krets för att få lampan att lysa.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

- Analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kommunikativ förmåga

-  utveckla tilltro till din förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågeställningar

Informationshantering

- Förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

Begreppsförståelse

-Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Metakognitiv förmåga

- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Du ska kunna:

 • Få en lampa att lysa
 • Dokumentera din krets i din no-bok

Dokumentation

Du kommer få arbeta lite grann i boken men mest visa dina kunskaper praktiskt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: