Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resor och transporter åk 6

Skapad 2016-06-20 19:52 i Hovhultsskolan Uddevalla
Denna planering innehåller avsnittet resor och transporter ur puls teknikbok.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Planeringen handlar om resor och transporter. Du kommer få arbeta med hur olika färdmedel har förändrats över tid..

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

- Analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kommunikativ förmåga

-  utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågeställningar

Informationshantering

- Förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

Begreppsförståelse

-Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Metakognitiv förmåga

- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Arbetssätt och metod

Under detta avsnitt kommer vi arbeta med många praktiska sätt. Du kommer få prova att konstruera något som flyger. Du ska även bygga en bro av papper.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

- Analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kommunikativ förmåga

-  utveckla tilltro till din förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågeställningar

Informationshantering

- Förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

Begreppsförståelse

-Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Metakognitiv förmåga

- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Du ska kunna:

 • Tillverka något som flyger
 • bygga en bro av papper
 • bygga en motorbåt

Dokumentation

Du kommer få arbeta lite grann i boken men mest visa dina kunskaper praktiskt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: