Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans: Förskolans värdegrund

Skapad 2016-06-21 08:05 i Änghögs förskola Trelleborg
Stjärnans pedagogiska planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 20/11-15 Utvärderat datum: 20/6-16

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning vårterminen 2016

 

Som passiv observatör: Observerar gruppen samt barnen individuellt för at se hur vi på bästa sätt jobba vidare med gruppen.

Vuxenobservation: Den vuxna leker med och stöttar, hjälper till och vägleder barnen genom att den vuxna är närvarande och ställer frågor i leken. 

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2016

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Vi är aktiva pedagoger som främjar barnens lek så att barnens får lekro. Vi försöker på bästa möjliga vis vara en god medlekare, genom att vara nära barnen (på )golvet) och delta i deras lekar, bjuda in barn till lek,  samt stötta barnen i deras utformning av leken(material, kommunikation) och konflikter som uppstår.under leken Vi upplever att barnen blir inspirerade till lek, då vi uppdaterar lekmiljön, leksaker/leksituationer. Det får bla barn att leka tillsammans med kamrater som de inte brukar leka med, att hitta nya aktiviteter/lekar. 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplaen

Vi jobbar  kontinuerligt med alla barn, men speciellt några som behöver stödjas i sitt förhållningssätt med andra barn, med likabehandlingsplanen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: