Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa VT 2016

Skapad 2016-06-21 09:48 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Under vårterminen har eleverna fått prova på många olika lekar, spel och idrotter. Vi har tränat på dem grovmotoriska grundformer såsom gå, springa, hoppa, krypa, hänga, klättra, balansera, åla, stödja, kasta, fånga, rulla, rotera m.fl. Detta har vi gjort i olika lekar, spel och idrotter både inom- och utomhus. Exempel på dessa aktiviteter är redskapsbana, bollekar, kullekar, racketsporter, bollsporter, dans o.s.v. Eleverna har fått utöva olika styrke- samt konditionsövningar Vi har samtalat en del om hälsa, levnadsvanor, träningsformer, uppvärmning, skaderisker m.m.
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den. Det kan vara bra att träna allsidigt och hitta en balans mellan träning-vila-mat. Den här perioden kommer du att få röra dig allsidigt och anpassa dina rörelser i olika konditions-och styrketräningsprogram. Du kommer också att få anpassa dina rörelser till musik och få lära dig hur man kan förebygga skador. Vi kommer att utföra olika racket- och bollsporter. samt jobba med de grovmotoriska grundformerna i olika lekar, spel och idrotter

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-behärska dem grovmotoriska och finmotoriska grundformerna
-följa de regler och instruktioner som ges och hur de samarbetar med sina klasskamrater.
-delta aktivt under lektionen.
-anpassa sina rörelser efter aktivitet
-ha kännedom om olika lekar och idrottsformer samt elevernas kunskap om säkerhet, idrott-,lek- och spelkunskap och hänsynstagande i samband med lekar, spel, idrotter och instruktioner både inom- och utomhus.
-samtal kring hälsa
-orientera sig i närmiljö med hjälp av karta
-följa takt och rytm till musik
-tänka säkerhetsmässigt i samband med idrottsundervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Mål för eleven

 • delta utifrån bästa förmåga
 • utveckla och fördjupa din rörelseförmåga och lust att röra dig
 • kunna anpassa dina rörelser efter aktivitet och miljö
 • känna till lekar och deras regler
 • följa regler och instruktioner
 • känna till enkla karttecken och kartors uppbyggnad
 • Du ska kunna orientera dig i närmiljö med hjälp av karta
 • Du ska kunna reflektera över din egna hälsa
 •  Du ska visa hänsyn och tänka säkerhetsmässigt i samband med aktiviteter inomhus samt utomhus
 • utvecklar intresset för att vara ute i naturen
 • utvecklar intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta i lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelser till musik och i danser
 • utveckla din förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • visa att du accepterar idrottens regler, fair-play samt övriga elevers olikheter
 • Utveckla dina grovmotoriska grundformer, som t. ex springa, hoppa, klättra
 • Utveckla din samarbetsförmåga

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att

 • anpassa rörelser till aktiviteten
 • delta i lekar, spel och idrotter
 • anpassa och variera dina rörelser till musik.
 • kunna förebygga skador.
 • använda ord och begrepp i samtal om fysiska aktiviteter
 •  genomföra grundmotoriska övningar
 •  resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 •  förstå regler i lekar och spel och följa dem.
 •  samarbeta med kompisar i olika situationer.

 • vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler

 • visa din aktivitetsgrad i våra aktiviteter och då din vilja att göra ditt bästa
 • visa hänsyns vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • visa hänsyn och tänka säkerhetsmässigt i samband med idrottsundervisningen

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att arbeta med:

 • olika lekar och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 •  redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • Rörelser till musik
 • Dans i form av gruppövning som ni sedan ska redovisa.
 • Vi arbetar med olika samarbetsövningar
 • Vi avslutar varje lektion med att reflektera hur det gått
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm
 • Konditions- och styrkeövningar.
 • Ord och begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, skadeförebyggning, kroppsuppfattning och självbild.

 

 

 

Dokumentation

Bedömningen kommer att ske under lektionstid samt under gemensamma dagar så som lekdagen osv. Där kommer du att få redovisa din kunskapsutveckling genom:

 • Delta i olika rörelselekar och pröva på nya lekar/övningar
 • Samarbeta med dina klasskamrater och följa regler
 • Träna på att springa, hoppa, rulla, balansera, kasta, fånga med mera •
 • Stationsövningar med olika redskap
 • Samtal kring god hälsa och livsstil 
 • delta i lekar utomhus
 • att i grupp komma på steg till valfri musik som sedan ska redovisas. 
 • Att redogöra för hur man kan förebygga skador.
 • Att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter, träningsformer, levnadsvanor och självbild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: