Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det livsviktiga vattnet

Skapad 2016-06-21 14:11 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Sveriges vatten blir brunare och varmare för varje år. Det innebär att många av Sveriges invånare riskerar att få försämrat dricksvatten i framtiden. Rent vatten fritt från skadliga mikroorganismer och föroreningar, är en nödvändighet i för ett fungerande samhälle - oavsett om det kommer direkt ur kranen eller inte.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att börja höstterminen med att jobba ämnesövergripande i kemi och biologi med området vatten. Alla klasser i år 8 på Vasaskolan kommer att ingå i projektet "Brunt vatten" på Uppsala Universitet. För att få reda på det aktuella hälsotillståndet hos de sötvattenresurser som finns på jorden pågår en internationell inventering av vattnets färg. Uppsala universitet har tagit på sig ansvaret att samla in svensk vattenfärgsdata tillsammans med landets högstadieskolor. Vi kommer i samarbete med forskarna att undersökningar i olika vattendrag i kommunen.
Läs mer om projektet här: http://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/brunt-vatten/

Så här kommer vi att arbeta:

 

Bedömning kommer att göras både på det praktiska arbetet och teoretiskt.


Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: