👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2016-06-21 17:24 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik

I det här arbetsområdet får du lära dig en strategi för att möta problem och sedan tränar vi på att använda olika metoder som du kan använda vid problemlösning. Bra va`?

Innehåll

Syfte

Du kommer utveckla dina förmågor att: 

-lösa olika typer av problem med hjälp av valda strategier och metoder

-välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Innehåll

Du skall få lära dig strategier för att närma dig ett problem på ett bra sätt.

Du skall få lära dig olika matematiska metoder :

-läsa och hämta fakta ur text

-rita en bild

-pröva dig fram

-leta mönster i tal och bild

-arbeta baklänges

Du skall också få lära dig att göra rimlighetsbedömningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom att:

-lyssna på genomgångar

- diskutera metoder och lösningar

-enskilt arbete

- grupparbete

-reflektera över rimligheten i lösningen på problemet

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- använda dig av problemlösningsstrategier

- lösa problem med hjälp av lämplig matematisk metod

- bedöma om din lösning är rimlig

 

Matriser

Ma
Problemlösning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1