Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Förskolans Värdegrund

Skapad 2016-06-22 10:35 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Förskola

Datum: 2016-06-22

2017-05-03

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2015

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

 

Vi har under en  tid observerat barnens lek och kommit fram till att det lätt uppstår konflikter i barnens lek som lätt övergår till knuffar, skrik och sura miner.

Vårt syfte är att skapa en miljö som inbjuder till nyfikenhet och lek och skapar en positiv anda som gör att barnen lär och övar sig i att samarbeta, lösa konflikter, trösta och hjälpa varandra och vara goda kamrater samt att lära sig att be en vuxen om hjälp om så behövs.

Vi har valt att utveckla barnens social och språkliga kompetens genom lek, att leka regellekar, samarbetslekar, övningslekar och rollekar, i rolleken utvecklar barn alla former av kommunikativa färdigheter. De lär sig att lyssna, ta ansvar, ta andra perspektiv, göra överenskommelser och skapa påhittiga lösningar.

Vi pedagoger ska stötta och hjälpa varandra att se våra fel och brister och även det positiva vi gör.

2017-05-03

Barnen deltar i barnråd en gång per termin ca. 

2017-05-31

Vi lyssnar aktivt in barnens önskemål och intresse för den lärande leken i fantasirummet. Där har vi haft olika miljöer såsom musik med möjlighet till uppträde och dans efter musikvideo bl.a. När barnens intresse svalnade ville de ha tillgång till dockor, matplats, servis och olika yrken. Nu är det en pågående lek. Barnen lär sig i leken att ta hänsyn till en påbörjad lek. De har tränat att välkomna nya barn genom att berätta vad de leker och vilken roll som är ledig. Vi vuxna har funnits där för att hjälpa och stödja i detta.

 

 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Detta ska vi göra genom att:

  • Ha en närvarande vuxen som är medupptäckare och som bemöter barnen på ett respektfullt sätt och ger dem uppmärksamhet och medinflytande genom att ställa öppna frågor som t.ex. Vad hände? Hur ska vi göra här? Vad är bra för dig? Är det en bra lösning? Är han/hon glad, ledsen, arg eller sur? Lära sig tolka känslor genom att se på kroppsspråket, alltså stoppteknik där man löser problemet stegvis.
  • Inga stängda dörrar.
  • Skapa miljöer som inbjuder till lek utifrån matrealet. Byta matreal så att det inte alltid är samma lekmaterial som erbjuds. Materialet ska inbjuda till nyfikenhet och lek.
  • Att lyssna till barnens frågor och gemensamt söka svar.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2016

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

2017-05-03

Genom att ändra i miljö och material göra barnen tryggare i leken. Närvarande pedagoger behöver skydda den lek som uppstår.

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Vi har under en  tid observerat barnens lek och kommit fram till att det lätt uppstår konflikter i barnens lek som lätt övergår till knuffar, skrik och sura miner.

2017-05-31. Barnen har blivit bättre på att bjuda in varandra i leken och att lyssna på varandra. Vi vuxna har blivit bättra på att skydda barnens lek.

Vi pedagoger ska stötta och hjälpa varandra att se våra fel och brister och även det positiva vi gör.

 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen

Vi jobbar  kontinuerligt med  alla barn-barn, vuxen-barn samt vuxen-vuxen relationer. Några barn behöver stödjas lite extra i sitt förhållningssätt där arbetar vi utifrån med likabehandlingsplanen och handlingsplaner.

2017-05-31 vi arbetar utifrån de enskilda barnens handlingsplaner.

Kopplingar till läroplanen

  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: