Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-06-22 12:14 i Fårboskolan Oskarshamn
Musikplanering år 3
Grundskola 3 Musik

Vill du sjunga och spela olika instrument? Dansa och röra dig till musik och rytmer? Lära dig mer om artister och kompositörer? I så fall ska du få chansen till det!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska:
utveckla din förmåga att sjunga tillsammans med andra.
utveckla din förmåga att spela olika instrument.
utveckla förmågan att uppleva och lyssna på musik samt skapa och gestalta musik.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Bedömning - vad och hur

Du ska:

Delta aktivt i sånger, rörelselekar och danser.
Prova på att spela några olika instrument och delta med ett instrument i en gemensam sång/lek.
Känna till några vanliga ord och begrepp som hör musiken till, samt kunna namnge några olika instrument.
Berätta vad musik har för betydelse för dig samt delta i skapande/gestaltande av musik.

Undervisning och arbetsformer

Vi sjunger, spelar på olika instrument och skapar musik tillsammans. Vi tränar rytm och takt genom rörelsesånger, lekar och danser. Vi lär oss ord, begrepp och symboler som hör musiken till. Vi lär oss också vad olika instrument heter och lyssnar på hur de låter. Vi lyssnar också på olika sorters musik och eleverna får associera, känna och fundera kring vad musiken innebär för dem.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: