Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Varg nosar och jagar

Skapad 2016-06-23 11:01 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Förmåga vi tränar på:

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Mål

Utveckla förmågan att:

 • kunna återberätta, förstå och tolka det du läser
 • kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter
 • lära tillsammans med andra
 • läsa högt

Arbetssätt

Vi arbetar med boken Varg nosar och jagar. Vi läser på olika sätt (tyst, högt för en kompis, lyssna genom Inläsningstjänst, högläsning). Vi arbetar med olika typer av uppgifter kopplat till det vi läst.

Bedömning

Du blir bedömd hur du:

 • återberättar, förstår och tolkar det du läser
 • resonerar och kopplar det du läser
 • läser högt för andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: