Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läslyftet och instruerande texter

Skapad 2016-06-23 12:08 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågorna att: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Mål

Utveckla förmågan att:

 • öka din läshastighet
 • läsa högläsning med större inlevelse
 • skriva en instruerande text där du har med de textypiska dragen
 • läsa och förstå olika slags texter

Arbetssätt

Vi kommer att starta terminen med Läslyftet, då vi fokuserar på att utveckla och förbättra läsförmågan. Vi har tystläsning, parläsning, högläsning och bokprat i grupper och helklass. Inledningsvis av projektet kommer alla få spela in när de läser högt, denna inspelning kommer sedan att jämföras med en inspelning på slutet med en självbedömning. 

Vi kommer att visa på olika instruerande texter för att synligöra texttypiska drag. Vi kommer att skriva instruerande text tillsammans. Därefter läser och bedömer vi elevtexter från Skolverket. Slutligen skrivs en egen instruerande text.

 

Bedömning

Du blir bedömd hur du:

 • läser högt med inlevelse
 • skriver en instruerande text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: