Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering fokusområde vatten, avdelning Villekulla VT16

Skapad 2016-06-24 00:12 i Kastanjen Haninge
Barnen i gruppen leker med och utforskar vatten.
Förskola

Var är vi?

Vi har valt att arbeta med vatten som tema. Vi ser att de flesta barn dras till vatten, både ute och inne. Barnen dras mycket till stuprör för att titta när det rinner vatten, de samlar vatten för att blanda med ex sand. De leker gärna med vatten när de tvättar händerna. Utifrån detta ser vi att barnen är intresserade av vatten och vill utforska det mer. De vill ösa, hälla, blåsa bubblor, fylla på behållare och hälla ut. Vi ser att de vill utforska vatten vidare.Vi tänker att vi med utgångspunkt i vattentemat kan arbeta med många delar från vår läroplan:

Matematik: olika storlek på kärl, olika mått och vikt.

Naturvetenskap: Flyta , sjunka, rinna, hälla ösa, förvara. Olika blandningar med vatten som bas. Is och snö. Var kommer vattnet ifrån?

Skapande: vattenfärg, måla vått i vått, droppa färg i vatten, mm

Lek: vattenlekar ute och inne.

Samtal och reflektion kring det egna lärandet.

Värdegrund: Hur ser det ut med rent vatten i världen?

 

 

Innehåll

Prioriterade mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera  på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. 

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.

Nedan finns de fem mål ur läroplanen som vi kommer att koncenterera vår dokumentation kring.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Våra metoder

Vi kommer att använda oss av följande metoder:

1. Experiment

 • flyta - sjunka
 • vatten i olika former ( fast, flytande, gas)
 • målarfärg
 • kalt-varmt

2. vi utgår ifrån barnens intressen.

3. Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnena. 

 

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Vi behöver skapa en bra plats i tvättrummet där vi kan hålla till med våra experiment.

Vi behöver mått, kannor, burkar och kärl i olika storlekar, förstoringsglas, luppar.

Vi behöver frysa in is på olika sätt, ballong, i olika formar, platt m.m. 

Till undersökandet behöver vi rör, slangar och olika saker som flyter eller sjunker.

I övrigt finns material redan tillgängligt på avdelningen.

Så här ska vi dokumentera varje enskilt barns lärande?

Vi samtalar med barnen innan och efter varje projektstund. Vad har vi gjort? vad har vi lärt oss? Dokumentationen läggs ut i barnens egen personliga lärlogg.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn under temats gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: