Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinens kartläggningsarbete hösten 2016

Skapad 2016-06-27 14:15 i Båtsmans förskola Ale
Förskola

Varje höst kartlägger vi vår barngrupp på olika vis för att ta reda på hur vi ska tillgodose alla barns behov utvecklingsmässigt samt trygghetsmässigt. Genom kartläggningen tar vi reda på om alla miljöer är tillgängliga för alla barn oavsett kön och ålder.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 16 barn, sex flickor och tio pojkar. Nio barn är födda 2013, fyra barn är födda 2014 och tre barn 2015. Fem barn inskolades nu i Augusti 2016 och det är den barngrupp vi kommer att ha under året.

 

Mål

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

 • Vi vill att alla lekar och alla miljöer ska vara tillgängliga för alla barn oavsett kön och ålder och att alla barn ska få uppleva tillhörighet och respekt i gruppen.
 • Vi vill att barnen tar gemensamt ansvar för förskolans miljö
 • VI har som mål att alla barn skall känna sig trygga med alla pedagoger och barn och miljön på Delfinen
 • Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på olika sätt och att utveckla sitt ordförråd.
 •  Oavsett ålder ska varje barn enskilt få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 Vi gör platsobservationer och relationsobservationer för att ta reda på var och med vem barnen leker.

På samlingen sjunger vi namnsånger, sätter upp foto på alla barn och pedagoger för att lära oss vad alla heter. Detta för att alla barnen ska bli sedda och omtalade varje dag.Vi kommer också att använda oss av barnens egna böcker för att vi ska lära känna varandra.

Vi pedagoger ska vara delaktiga i barnens lekar och aktiviteter för att kunna vara förebilder och lotsa barnen i deras sociala samspel med kompisarna på Delfinen. Vi ska också hjälpa till att avsluta och städa iordning när leken/aktiviteten är slut.

För att skapa trygghet i barngruppen vill vi att barnen skall komma in i de rutiner som är lika varje dag på Delfinen. Vi pedagoger är nära för att lotsa barnen i detta.

 

I samlingarna kommer vi använda oss av konkreta material såsom gosedjur, bilder och foton. Vi sjunger mycket och har ramsor och berättar sagor och dramatiserar.

 

Vi som pedagoger ska vara lyhörda för barnens tankar och åsikter.

     Med våra äldsta barn kommer vi att göra intervjuer där vi utgår ifrån fyra frågeställningar.

            ¤ Vem leker du med på Delfinen?

            ¤ Vad tycker du är roligt/inte roligt att göra på Delfinen/ ute på gården?

            ¤I vilket rum tycker du om/ inte om att vara på Delfinen?

            ¤ Är det någon som bråkar med dig?

För att underlätta intervjuerna kommer vi att använda oss av foton både på personer och lekmaterial/miljöer.

Uppföljning

Vecka 35 och 36: Vi har påbörjat arbetet med relationsschema och observera var de befinner sig både på utsidan och insidan.

Denna veckan börjar vi med att intervjua våra äldsta barn. Intervjuerna som kommer föras som ett samtal med enskilt barn och kommer ev. att spelas in för att inte störa med anteckningar. 

Vevka 37 och 38: Vi har gjort intervjuer med de flesta av de äldre barnen. Vi har fortsatt med observationer ute och inne. På några samlingar har vi använt oss av foton på barnen för att se vilka som är här och vilka som är lediga/sjuka. Ibland tar det lite lång tid att använda sig av fotona så därför blir det inte i varje samling.

 

Observationer utemiljön –

Våra barn leker på många ställen på vår gård och de flesta är inte beroende av att en vuxen är med. Det är några av våra nya barn som vill ha en pedagog i närheten när de leker. Vi har observerat att våra barn väldigt sällan är i det hörnet av gården som är bakom Hajens gavel.
De tycker om att cykla, gunga, gå med dockvagnar, klättrar i ställningar, tittar på bilar på vägen utanför.

Observationer innemiljön-

Vi har observerat barnen och intervjuat de äldsta barnen, ofta med hjälp av foton på gruppens barn.

Ett fåtal barn upplever att ett annat barn bråkar med dem och det kommer vi att följa upp. Vi upplever att Delfinens barn är trygga på förskolan.

Vi ser att vi behöver planera in fler lekstunder och att vi pedagoger är närvarande i leken. Viktigt att vi pedagoger är närvarande i de olika rummen och är med och startar upp leken tillsammans med barnen. Barnen behöver även hjälp med att stanna kvar i leken. Det är få konflikter och en trygg grupp men vi behöver arbeta på att få in de nya bättre i gruppen. Vi som pedagoger är medvetna om vilka barn som just nu behöver lite extra stöd och vi försöker vara nära för att visa vägen till goda möten mellan barnen.

Flera barn rör sig mellan och leker i alla rum, men vi ser också att en del är där vi pedagoger är.

När vi delar upp oss och stänger dörren mellan hallen och Delfinrummet blir det tydligt för barnen var de ska vara och leka och springet mellan rummen minskar.

 

 

 

Relationsobservationer –

Intervjuer –

Vi har intervjuat sju av våra äldsta barn. Det är svårt för barnen att relatera till något som hänt för ett tag sedan. Svaren är sådant som hänt alldeles nyligen. Lättast att svara på är vem barnet leker med och vi har tagit foton till hjälp.

 

Utvärdering

Måluppfyllelse:

 

Analys och utveckling

Analys:

 

Åtgärd:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: