Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2016-06-27 19:53 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Utgår från boken Puls Samhällskunskap 4-6
Grundskola 4 Samhällskunskap
Lagar och regler ska vara till för allas bästa.

De ska göra vårt samhälle demokratiskt, rättvist och humant. De ska förhindra att människor förtrycks och utnyttjas eller hindras att utvecklas. De ska göra att vi inte förstör miljön.

Innehåll

Kursplanens syfte

Hur gör vi det?

Under det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • använda begrepp som har med rättskipning att göra.
 • berätta om några olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
 • förstå innebörden av de olika rollerna i en rättegång
 • förstå lagstiftningens principer
 • förstå skillnaden mellan regler och lagar
 • förstå innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig
 • visa på orsaker och konsekvenser av brott
 • ge förslag på hur man kan minska brottslighet och argumentera för ett rimligt straff utifrån brott och ålder på gärningsmannen
 • ta ställning till om Barnkonventionen efterlevs.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar
 • delta i diskussioner och samtal
 • titta på film
 • läsa i PULS Samhällskunskap 4-6

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms efter punkterna under Hur gör vi det? Bedömningen överförs till tabellen nedan. Du bedöms fortlöpande under lektionerna.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Matris

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket god nivå
använda begrepp som har med rättskipning att göra.
kan berätta om några olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
förstå lagstiftningens principer och skillnad på lagar och regler
förstå innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: