Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk.1

Skapad 2016-06-28 13:12 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Svenska: Skriva år 1 Tidsperiod: Läsåret 16/17 Lokal pedagogisk planering, svenska år 1 av Emma G Sandwall
Grundskola 1


Syfte
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera
och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet,
uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.


Förmågor som ska utvecklas är att
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang
 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer


Mål som ska uppnås
 Gör mellanrum mellan orden.
 Kan skriva några ord.
 Kan skriva en enkel mening.
 Kan skriva sitt namn, skriva skyltar, minneslappar och
önskelista.
 Kan skriva enkla vykort eller julkort.
 Kan berätta för någon som skriver ned.
 Kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den
föreställer.


Vi ska träna kunskaperna kring
 Skapande av texter där ord och bild samspelar.


 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i
efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.


 Handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig.


 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt,
frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för
vanligt förekommande ord i elevnära texter.


 Sambandet mellan ljud och bokstav.


 Berättande texters uppbyggnad och innehåll.


Så här ska vi träna kunskaperna
 Jobba med skrivschema där vi tränar mycket på att forma varje
bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.


 Jobba med olika böcker som  Den magiska kulans
arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om
bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur
många ljud det är i varje ord.


 Berätta för någon som skriver ned på lapp bredvid. Skriva av eller
fylla i färdigskriven text.


 Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort. Lägga egna meningar
med bilderna och korten. Skriva av meningarna.


 Högläsning av sagor och återberätta med bilder och textremsor.
 Göra egna böcker och bläddror.


 Dramatisera berättelser med början, händelse, problem och slut.


 Skriva meningar till bilder.


 Skriva sagor.


 Skriva muntligt med skiljetecken.


Detta ska bedömas
 Att du gör mellanrum mellan orden.


 Att du kan skriva några ord och enkla meningar.


 Att du kan skriva enkla texter.


 Att du kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den
föreställer.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: