Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen

Skapad 2016-06-28 16:32 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Att få hallsituationen, när vi går ut och kommer in till en lärandeaktivitet. Skapa struktur för barnen vid på och avklädning. Ta ansvar för sina kläder i hallen.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Utveckla förmågan att genomföra  på och avklädning självständigt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka

Barngruppen delas upp och den av pedagogerna som är hallansvarig börjar med att gå till hallen med några utav barnen. Den hallansvarige pedagogen hjälper och stöttar alla barnen som är i hallen samt finns där till nästa pedagog är klar för att ta med sig de barn som är klara och sedan gå ut. Den sista  pedagogen stannar kvar tills alla barnen har klätt på sig och sen går de ut.

Förberedelser:

Bildstöd som efter väder och årstider kontinuerligt och dagligen måste ses över av den hallansvarige.  

Aktiviteter:

Utmana barnen med sin påklädning, t ex dra upp dragkedjan på jackan, göra "strumplås".

Pedagogerna ger verbalt stöd, visuellt stöd och uppmuntrar barnen att visa och hjälpa varandra.

Efterarbete:

Samtala med barnen om aktiviteten.

 

 

Strävansmål:

Att barnen utvecklar sin självständigt vid på och avklädning. 

Att barnen utvecklar ansvar för sina kläder.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: