Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning (v. 37-38 väst, v.39-40 öst)

Skapad 2016-06-29 12:03 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Delmål (kopplas till ev matris)

Centralt innehåll (kopplas till ev matris)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Undervisning - aktiviteter och arbetsformer

 • Vi kommer att träna olika strategier för att sortera, storleksordna och göra beräkningar med hela tal, tal i decimalform och tal i bråkform. 
 • Olika aktiviteter för att träna taluppfattning och huvudräkning
 • Olika aktiviteter för att kunna bedöma rimligheten i uträkningar.
 • Gemensamma diskussioner om olika strategier för att lösa rutinuppgifter och huvudräkning.

Eleverna arbetar under hela arbetsområdet med sin matris för att träna självbedömning tillsammans med läraren.

Bedömningssituationer - formativa och/eller summativa

Avsnitt 7

Uppgifter

 • Genomgångar

 • Begrepp

Matriser

Ma
Tal och tals användning v. 37- 40

på väg
grundläggande
utveckad
välutvecklad
Taluppfattning
Begrepp
Du använder likhetstecknet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du använder likhetstecknet på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du kan förklara varför du valt en metod och resonera kring det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara varför du valt en metod och resonera kring det på ett fungerande sätt.
Du kan förklara varför du valt en metod och resonera kring det på ett välfungerande sätt.
Begrepp
Du kan förklara hur positionssystemet med basen 10 är uppbyggt och kan användas på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan förklara hur positionssystemet med basen 10 är uppbyggt och kan användas på ett fungerande sätt
Du kan förklara hur positionssystemet med basen 10 är uppbyggt och kan användas på ett välfungerande sätt
Begrepp och matematiska metoder
Du kan använda positionssystemet med basen 10 för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter både med hela tal och med tal i decimalform på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda positionssystemet med basen 10 för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter både med hela tal och med tal i decimalform på ett fungerande sätt.
Du kan använda positionssystemet med basen 10 för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter både med hela tal och med tal i decimalform på ett väl fungerande sätt.
Matematiska metoder
Du kan placera heltal samt tal i decimalform på en tallinje med viss säkerhet.
Du kan placera heltal samt tal i decimalform på en tallinje med säkerhet.
Du kan placera heltal samt tal i decimalform på en tallinje med stor säkerhet.
Matematiska metoder
Du kan använda huvudräkning för att lösa uppgifter samt för att uppskatta rimligheten för uppgifter i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda huvudräkning för att lösa uppgifter samt för att uppskatta rimligheten för uppgifter i vardagliga situationer på ett fungerande sätt.
Du kan använda huvudräkning för att lösa uppgifter samt för att uppskatta rimligheten för uppgifter i vardagliga situationer på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: