Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning v. 35-50

Skapad 2016-06-29 12:10 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Matematik

Fokusområde som omfattar problemlösningstrategier och hur lösningar kan presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

För att kunna ta bra beslut i din vardag.

Vad ska jag lära mig?

 • Problemslösningsstrategier
 • Uttrycksformer för att visa problemlösningar
 • Att prata om problemlösning

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgångar
 • Lösa problem enskilt
 • Lösa problem i par/grupp
 • Återkoppling på era problemlösningar
 • Hitta på egna problem som andra ska lösa

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Förklara hur du har löst problem muntligt
 • Visa hur du har löst problem med matematiska uttrycksformer

Förmågor

 • Lösningsorienterat tänkande
 • Kommunikationskompetens

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Problemlösning

Problemlösning

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Rimlighets- bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Kommunikation

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
För och följer jag matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
För och följer jag matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: