Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö vt -17

Skapad 2016-06-29 12:39 i Pysslingen Förskolor Kristianstads Montessori fsk Pysslingen
Planering av lärmiljön för 1-2-åringarna på Kristianstads montessoriförskola ht -16.
Förskola

På Kristianstads Montessoriförskola har vi valt att göra en omorganisation av de tre avdelningarna på nedre plan, med start ht -16. Detta för att på ett bättre sätt kunna utmana och möta varje barn där de befinner sig i sin utveckling.

Detta innebär att vi kommer att anpassa lärmiljön inför höstens nya grupper. På två hemvister kommer miljön att anpassas för de yngsta barnen (1-2 år). 

Innehåll

Bakgrund

På Kristianstads Montessoriförskola har vi valt att göra en omorganisation av de tre avdelningarna på nedre plan, med start ht -16. Detta för att på ett bättre sätt kunna utmana och möta varje barn där de befinner sig i sin utveckling. 

Detta innebär att vi kommer att anpassa lärmiljön inför höstens nya grupper. På två hemvister kommer miljön att anpassas för de yngsta barnen (1-2 år). 

Mål

För 1-2åringarna kommer vi att bygga upp en miljö med hänsyn till de yngsta barnens behov av trygghet. Utbudet av material kommer att variera beroende på barnens intresse, men allt material ska finnas tillgängligt för barnen att välja att leka/arbeta med. På dessa två hemvister kommer barnen framför allt att erbjudas mycket utav montessoripedagogikens sensoriska material, samt praktiska vardagsövningar.


Våra mål med utformandet av lärmiljön är att:

- allt material ska finnas tillgängligt för barnen. De ska på egen hand kunna välja att leka/arbeta med det

- de två hemvisterna för 1-2åringar ska komplettera varandra utbudsmässigt och vi ska utveckla ett naturligt samarbete mellan hemvisterna vilket ger barnen tillgång till båda miljöerna

- nya inslag i lärmiljön ska ha tillkommit under terminens gång, och intressen/behov som vi har observerat hos barnen ska synas i lärmiljön

Metod

I arbetet med de yngsta barnen handlar barns inflytande mycket om att vi pedagoger ska tolka och förstå det barnen ger uttryck för. Tolkningar av intressen eller behov från barnens sida kommer utgöra en stor del av planeringen av lärmiljön.

Under de veckor Kristianstad montessoriförskola håller stängt under sommarens sammanslagning kommer det göras ett grundläggande arbete för att iordningställa hemvisterna.

Ansvaret för utvecklandet av lärmiljön delas mellan de pedagoger som arbetar på förskolans tre hemvister på nedre plan.

 

Dokumentation

Dokumentation sker via Unikums blogg och lärlogg. Vi kommer att använda oss av lärplattans kamera för att dokumentera arbetet i lärmiljön tillsammans med barnen. Vi kommer att göra bilder och filmer ur dokumentationen tillgängliga för barnen genom att skriva ut, titta på lärplattan tillsammans och visa bilder/film med hjälp av projektorn.

Vi tittar extra på:
Vad intresserar barnen mest/minst, vad kan det bero på?
Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Hur utmanar vi barnen?
Hur inspirerar vi barnen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: