Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 - Kartan

Skapad 2016-06-30 11:20 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Tänk vad många olika länder och platser det finns i vår värld och med hjälp av karta och jordglob ska vi lära oss mer om hur vi kan hitta dessa!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna använda en karta och en jordglob

- kunna väderstreckens namn och kunna använda dem

- kunna beskriva ett rum eller en plats med lägesord (t ex plats, läge och gräns)

- känna till världsdelarnas namn och världshav

- känna till några länder och platser 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Så här arbetar vi

Vi kommer att prata om olika rum och lägesord för att kunna orientera oss. I idrotten kommer vi även där att träna lägesord och arbeta med kartor. Vi arbetar med väderstreck och olika kartor. Vi kommer titta i kartboken och på olika karttecken.

Bedömning

Vi bedömer om du:

 

Nivå 1

- kan avläsa en karta och en jordglob

- kan de fyra väderstreckens namn och kan använda dem

- kan använda lägesord för att beskriva ett rum eller en plats

- känner till världsdelarna och världshaven

- känner till några länder och platser

 

Nivå 2

- kan avläsa en karta och en jordglob

- kan de fyra väderstreckens namn och kan använda dem

- kan använda lägesord för att beskriva ett rum eller en plats

- kan namnen på världsdelarna och världshaven samt placera dessa på en karta

- kan namnen några länder och platser samt placera dessa på en karta

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: