Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om FN, barnets rättigheter och barn i världen

Skapad 2016-07-01 12:09 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vad är FN? Varför bildades FN? Vad är barnets rättigheter? Hur har barn det i andra länder i världen? Hur är levnadsvillkoren i andra länder? Det här och andra frågor ska vi ta reda svaren på under detta temaarbete.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Vi kommer att arbeta med: *FN och barnets rättigheter *Alla människors lika värde *Barn i världen. Vi kommer att använda oss av Gleerups,film och internet för att hitta svaren på våra frågor. Vi kommer att diskutera, skriva och återberätta det vi lär oss.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:


Du ska utveckla förmågan att samtala om och reflektera kring barnets rättigheter och alla människors lika värde.
Du ska utveckla förmåga att samtala om och reflektera över hur barn i andra länder har det.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Ge  E 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Ge  C 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Ge  A 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Matriser

Ge
Tema om FN, barnets rättigheter och barn i världen

Rubrik 1

Levnadsvillkor
E
C
A
Ny aspekt
 • Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: