Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI ÅK 8 - befolkning, resurser, näringar och miljö

Skapad 2016-07-01 12:25 i Tiundaskolan Uppsala
Vi kommer under åttans kurs att studera människors olika livsvillkor utifrån befolkningsfördelning, resursfördelning och de näringsmöjligheter människor har på olika platser i världen. Vi ska även analysera vad detta får för konsekvenser för människor och natur både på regional och global nivå. Tanken är att vi ska arbeta över ämnesgränserna (Ge och NO) med resursdelen, göra studiebesök och fältstudier i vår närmiljö samt inspirera eleverna till att delta i "The battery challenge" eller annat miljöprojekt. Det slutliga projektet ska vara att "planera" staden Uppsala 2050.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Geografi Samhällskunskap
"Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Geografi handlar till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor." (Lgr-11) Vi kommer under åttans kurs att studera människors olika livsvillkor utifrån befolkningsfördelning, resursfördelning och de näringsmöjligheter människor har på olika platser i världen. Vi ska även analysera vad detta får för konsekvenser för människor och natur både på regional och global nivå. Det här arbetsområdet för olika ämnen samman både från SO och NO blocket. Förhoppningsvis kan vi göra ett studiebesök och en fältstudie under vårterminen, som anknyter till arbetsområdet.

Innehåll

Övergripande koppling till läroplan

Syfte och centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,  
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
- göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och  
- värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Det vi ska studera i åttans kurs är:

* Befolkningsfördelning i världen - ord och begrepp, samspelet människa, samhälle och natur, geografiska mönster för varor och tjänster, fältstudier, geografiska metoder och tekniker

* Människans försörjning - ord och begrepp, samspelet människa, samhälle och natur och geografiska mönster för varor och tjänster

* Naturresurser och intressekonflikter -

* Världens energiförsörjning -  ord och begrepp,

 

Detta ska vi lära oss genom:

 • Föreläsningar av lärare
 • Cooperativ learning (CL) och olika sammarbetsövningar
 • Se faktafilmer
 • Läsa i vår lärobok och andra faktatexter
 • Göra instuderingsfrågor och andra skriftliga övningar
 • Studiebesök (?)
 • Göra fältstudier i vår närmiljö

 

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i dessa moment:

 • Lektionsarbete - aktivitet muntligt och skriftligt.
 • CL, par- och gruppuppgifter - diskussioner, söka - bearbeta - presentera information
 • Inlämningsuppgifter i form av både hemuppgifter och lektionsuppgifter
 • Redovisningar (muntliga, digitala och estetiska)
 • Förhör

Uppgifter

 • Våra naturresurser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

NO Sh Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: