Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 hösten 2016

Skapad 2016-07-01 21:16 i Söderskolan Falkenberg
Vi räknar till 10 och lär oss tal inom talraden 0-10. Vi räknar addition och subtraktion. Vi räknar dubbelt och hälften och poängterar likhetstecknets betydelse. Vi lär oss om udda och jämna tal.
Grundskola 1 Matematik

Vi räknar till 10 och lär oss tal inom talraden 0-10. Vi räknar addition och subtraktion. Vi räknar dubbelt och hälften och poängterar likhetstecknets betydelse. Vi lär oss om udda och jämna tal.

Du kommer få en matematikbok, Mera favorit matematik 1a, som kommer vara en del av din matematikundervisning. Vi kommer även arbeta mycket med konkret material. Detta för att du ska få lära dig på så många olika sätt som möjligt för att du ska kunna befästa dina kunskaper på bästa sätt.

Vi kommer även att genomföra skolverkets bedömningsstöd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- hantera talraden 0-10 och framåt efter egen förmåga.
- göra uträkningar med addition och subtraktion.
- förstå likhetstecknet innebörd.
- räkna med tvillingar (2+2, 3+3, 4+4,5+5,6+6 osv)
- använda begreppen: dubbelt, hälften, udda och jämna tal, större än, mindre än, fler och färre.

Jag bedömer din förmåga att göra detta genom att observera...
- ditt deltagande i samtal och diskussioner.
- det du skriver och räknar.
- hur du löser uppgifter.
- hur du självskattar dig efter avslutat område, vad har varit svårt-lätt?

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån matematikboken "Mera favorit matematik 1a".

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma genomgångar.

- arbeta enskilt i din matematikbok.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: