Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUFFARSLÖJD OCH FANTASIDJUR

Skapad 2016-07-03 00:05 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Slöjd

Böja ståltråd till ett knasigt djur...

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med

Vi kommer arbeta med en gammal teknik som kallas luffarslöjd. Vi böjer ståltråd till fantasidjur och klär in dom med tyger. 

Målen med arbetet

 • Lära dig namnen på olika verktyg.
 • Böja ståltråd och skapa en figur.
 • Få lära dig om var luffarslöjden kommer ifrån.
 • Låta dig bli inspirerad av en historia av något slag, och använda din fantasi.

Bedömning av arbetet

1. Slöjdföremål
- Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

4. Inspirationsmaterial
- Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

6. Arbetsprocessen
- Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

7. Ge omdömen
- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: