Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i matematik- Tabeller och diagram åk 5

Skapad 2016-07-05 12:23 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder och modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang./Lgr 11
Grundskola 5 Matematik
Under en tid framöver kommer vi att arbeta med tabeller och diagram.

Innehåll

Förmågor att utveckla/Mål utifrån Lgr 11

Eleverna stimuleras i att kunna:
använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Såhär kommer vi att arbeta

Vi ska lära oss att: 
rita och använda tabeller
läsa av, rita och förstå linje -, stapel - och cirkeldiagram
använda medelvärde och andra lägesmått samt se samband mellan dessa och andra begrepp
använda strategier vid problemlösning

Detta gör vi genom att arbeta med:
läroböckerna
gemensamma genomgångar
matematiska diskussioner och aktiviteter
lösa problem, enskilt, i par och i grupp 
kamratbedömning
matteverkstan

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan samt din kunskap kring att kunna:
rita och använda tabeller
läsa av, rita och förstå linje- och cirkeldiagram
använda medelvärde och andra lägesmått samt se samband mellan dessa och andra begrepp

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift "Samband och förändring"

 • Matematiklyftet "Växten eller snigeln"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
PP i matematik- Tabeller och diagram åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sannolikhet och statistik
Använda medelvärde och andra lägesmått (såsom typvärde och median)
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda medelvärde och andra lägesmått. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar av att förstå och lösa uppgifter med medelvärde och andra lägesmått.
Tecknar uppgifter med medelvärde och andra lägesmått korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med medelvärde och andra lägesmått på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet vad medelvärde och andra lägesmått är.
Sannolikhet och statistik
Se samband mellan lägesmått och andra begrepp
 • Ma
 • Ma  4-6
Visar brister på att se samband mellan lägesmått och andra begrepp. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Ser något samband mellan lägesmått och andra begrepp som hen löser några uppgifter med.
Ser fler samband och tecknar uppgifter mellan lägesmått och andra begrepp som hen löser korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Ser många samband mellan lägesmått och andra begrepp som hen löser uppgifter med på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet sambandet mellan lägesmått och andra begrepp.
Sannolikhet och statistik
Göra beräkningar i decimalform
 • Ma  4-6
Visar brister på att göra beräkningar i decimalform. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar av att förstå och göra uppgifter med beräkningar i decimalform.
Tecknar uppgifter med beräkningar i decimalform korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med beräkningar i decimalform på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man gör beräkningar i decimalform.
Sannolikhet och statistik
Använda frekvenstabell och diagram
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda frekvenstabell och diagram. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter där man använder frekvenstabell och diagram.
Tecknar uppgifter med frekvenstabeller och diagram korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med frekvenstabeller och diagram på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man använder frekvenstabell och diagram.
Samband och förändring
Proportionalitet och procent
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda proportionalitet och procent. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med proportionalitet och procent.
Tecknar uppgifter med proportionalitet och procent korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med proportionalitet och procent på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man använder proportionalitet och procent.
Samband och förändring
Grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
Tecknar uppgifter med grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man använder grafer, koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar
Kartor och koordinater
Använda kartor och skala
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda kartor och skala. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med kartor och skala.
Tecknar uppgifter med kartor och skala korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med kartor och skala på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man använder kartor och skala.
Kartor och koordinater
Uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • Ma  4-6
Visar brister på att uppskatta temperatur och använda negativa tal. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med att uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
Tecknar uppgifter med temperaturer och negativa tal korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med temperaturer och negativa tal på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man använder temperaturer och negativa tal.
Kartor och koordinater
Använda linjediagram (och andra diagram så som cirkeldiagram, stapeldiagram) och koordinatsystem
 • Ma  4-6
Visar brister på att använda linjediagram (och andra diagram så som cirkeldiagram, stapeldiagram) och koordinatsystem. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med att använda linjediagram (och andra diagram så som cirkeldiagram, stapeldiagram) och koordinatsystem.
Tecknar uppgifter med linjediagram (och andra diagram så som cirkeldiagram, stapeldiagram) och koordinatsystem korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Löser uppgifter med linjediagram (och andra diagram så som cirkeldiagram, stapeldiagram) och koordinatsystem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att förklara sin lösning för någon som inte riktigt vet hur man dessa.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning
 • Ma  4-6
Visar brister för matematisk problemlösning. Har inte behärskat att lösa så många uppgifter av detta slag.
Har någon strategi och klarar i huvudsak av att förstå och göra uppgifter med matematiska problem.
Har strategier och tecknar uppgifter med matematiska problem korrekt där de flesta uppgifterna har rätt svar.
Har goda strategier och löser uppgifter med matematiska problem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samt har förmågan att ge andra tips på strategier för matematisk problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: