👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi älskar ris!

Skapad 2016-07-06 14:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Risets betydelse i Japan
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Elever ska känna till när riset kom till Japan och hur riset har påverkat festivaler och traditioner sedan dess.

Elever ska ha kunskap om olika slags produkter gjorda på ris.

Elever ska kunna skriva och redogöra för hur risprodukterna tillverkas.

Innehåll

Avsnitt 1

Så här kommer vi att jobba

     1. Varför ris är så viktigt

Elever ska titta på en kort videofilm om japansk forntid och sedan jämföra tiden före och efter riset kom till Japan. Eleverna får på så vis reda på vilken stor betydelse riset har haft och fortfarande har i Japan.

     2. Hur ris förädlas i Japan

Elever ska ta reda på vilka produkter som är gjorda av ris och hur de tillverkas. 

     3. Skriva om en risprodukt

Elever ska välja en risprodukt och redogöra för hur den tillverkas.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser

Ml
Vi älskar ris!

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan läsa bara Hiragana och Katakana.
Eleven kan läsa grundläggande Kanji.
Eleven kan läsa Kanji motsvarar sin årskursnivå och sammanfatta.
Skriva texter
Fel val av tecken. Bara Hiragana.
Flertalet tecken används korrekt.
Användning av Kanji motsvarar din årskursnivå och är felfri.
Muntlig framställning
Eleven kan presentera viktigste punkterna med korta, enkla meningar.
Eleven kan redogöra med sina egna åsikter som avslutning.
Eleven kan hitta själv något som är bättre eller sämre i det ena landet och presentera lämpliga åtgärder i frågan.