Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från jag till vi

Skapad 2016-07-08 10:37 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Förskola
Vi ska jobba ihop den nya barngruppen från en "jag-grupp" till en "Vi-grupp".

Innehåll

 •  Vi lämnar gården för att lära känna varandra. Vi går till olika parker och skogen i närområdet.
 • Barnen har fått ett sommaruppdrag där  de berättar för varandra något de upplevt under sommaren.
 • Vi leker gemensamma lekar där vi tränar på att ta olika roller och turtagning
 • I alla situationer hjälper vi de barn som behöver "stödjag"  både i "fria" leken och regelstyrda lekarna. Samma pedagog/pedagoger leder samma lekar (om möjligt).
 • Vi tänker /arbetar utifrån Human Dynamics
 • Vi arbetar med fast och rörlig pedagog
 • Vi tar hjälp av de "gamla" barnen som mentorer/förebilder.
 • Lär barnen att ta ansvar för att materialet plockas undan och läggs tillbaka efter avslutad aktivitet. För att visa hänsyn mot sina kamrater som kommer efter.
 • Varje lekhörna har sin plats där materialet ska stanna
 • Inomhus arbetar vi med småsamlingar för att samla barnen t.ex. sång-, sago- och lässamlingar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: