Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i klass 5

Skapad 2016-07-11 13:15 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Pedagogisk planering i musik för årskurs 5
Grundskola 5 Musik

"Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik." Här kan du se ungefär vad vi kommer jobba med under skolåret.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att: 

 • sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga
 • lyssna på och spela musik
 • lära dig känna igen musik från olika genrer
 • lära dig använda olika digitala hjälpmedel för att t.ex. skapa egen musik
 • prova på och lära dig om olika instrument
 • lära dig om och använda dig av takt och rytm
 • lära dig ord och begrepp som används inom musiken
 • skriva egna texter till given melodi

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • digitala medier tex. Ipad och dator

Det här ska du kunna

      Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att delta och visa intresse på lektionerna.
 • Din förmåga att använda rösten
 • Din förmåga att använda dig av takt och rytm på olika sätt tex. med kroppen, instrument osv.
 • Din förmåga att känna igen olika musikgenrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: