Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, kapitel 1, Välkommen!

Skapad 2016-07-13 08:09 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 1, Prima Matematik 1A
Grundskola 1 Matematik

Målet är att eleven ska lära sig talen 0,1,2,3,4 och 5 genom att skriva siffrorna samt räkna antalet.

Eleven ska lära sig att dela upp talen 3,4 och 5 på olika sätt.

Eleven ska förstå vad likhetstecknet betyder och hur det används med talen 0,1,2,3,4 och 5.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Vi kommer att använda olika arbetssätt när vi tränar på våra mål.

Eleven kommer att få möjlighet till pedagogledda instruktioner och genomgångar. Eleven kommer därefter träna på målet genom enskilt arbete, par-/grupparbete och laborationer och har till sin hjälp även konkret material.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens måluppfyllelse genom att dennes aktivitet på lektionerna, delaktighet och resonemangsförmåga i samtal kring matematik och förståelse inom arbetsområdet.  

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas tillsammmans med eleverna efter diagnos genom samtal i gruppen och enskilt.

Matriser

Ma
Välkommen!

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talen 0,1,2,3,4,5.
Skriva siffror, räkna antal.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan skriva några få siffror och kan räkna antal med dessa.
Jag kan skriva några siffror och kan räkna antal med dessa.
Jag kan skriva alla siffror och räkna med dessa.
Talen 3, 4 och 5
Dela upp talen 3, 4 och 5.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan dela upp ett av talen.
Jag kan dela upp två av talen.
Jag kan dela upp alla tre talen.
Likhetstecknet
Använda likhetstecknet på korrekt sätt med talen 1,2,3,4,5.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag använder ibland likhetstecknet på rätt sätt.
Jag använder ofta likhetstecknet på rätt sätt.
Jag använder alltid likhetstecknet på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: