Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlstorpsskolan - Svenska åk 1

Skapad 2016-07-15 11:29 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Språkutveckling inom LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA. Matrisen följer Skolverkets diagnosmaterial Nya språket lyfter åk 1-4.
Grundskola 1 Svenska

Tänk att kunna läsa det som någon har skrivit! Tänk att kunna skriva så någon annan förstår vad jag vill säga!

Innehåll

Kursplanens syfte

...Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. ... Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Konkretisering av syfte

 • Läsa
  Lyssna och förstå handlingen vid högläsning
  Känna igen en del ord
  Känna igen flera bokstäver och veta bokstävernas ljud
  Läsa ihop bokstäver till ord
 • Skriva
  Skriva mitt namn
  Skriva flera av bokstäverna
  Skriva av bokstäver och ord
  Skriva några vanliga ord
  Prova att skriva en text
 • Tala/Lyssna
  Tala och lyssna i klassen
  Berätta om en händelse
  Beskriva en sak

Arbetssätt / Undervisning

Vi arbetar på olika sätt för att nå målen för åk 1.

 

För att nå målen för åk 1 i svenska kommer 

 • Du få använda dig av läromedlet från ABC-klubben "Den magiska kulan"
 • Du få använda dig av ABC-klubbens läggspel för att hjälpa till att knäcka "läskoden"
 • Du få närma dig olika typer av texter och läsförståelsestrategier med hjälp av läsfixarna (En läsande klass)
 • Du få använda dig av materialet "Min sagoskatt" och läsa sagor utefter din förmåga och utveckling
 • Du få lyssna till högläsning

 

Du kommer få möjlighet till att

 • prova skriva ord genom att ljuda fram bokstäverna
 • lyssna och berätta för klassenBedömning / Dokumentation

I matrisen följer vi elevens språk-, läs- och skrivutveckling.

Avstämning A samspelar med de konkreta målen för årskurs 1,
avstämning B med årskurs 2 och
avstämning C med kunskapskraven för åk 3.
Avstämning D är fösta avstämningen på väg mot kunskapskraven i åk 6.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: