Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Människan och Universum, ämnesintegrerat arbetsområde i ämnena svenska/fysik

Skapad 2016-07-21 12:18 i Österslättsskolan Karlshamn
Hur uppstod universum? Är vi ensamma i Universum eller finns det liv på andra planeter i andra galaxer? Har universum ett slut? Kan vi skapa förutsättningar för liv på andra planeter? Är det något vi bör göra? Det är några av frågorna som vi kommer att ställa oss under detta tema. Under veckorna 50- 7 kommer vi att jobba med temat "Människan och universum". Temat är ämnesintegrerat SV/Fysik.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Fysik Svenska
...

Innehåll

Syfte

Universums utsträckning i tid och rum har fascinerat människor i alla tider. Både religioner och naturvetenskap har försökt formulera svar på frågor om universums uppkomst och natur. Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska få kunskaper om universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelse hos och avstånd mellan dessa. Eleverna ska också ges möjlighet att jämföra dessa vetenskapliga teorier med alternativa förklaringar.

Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera/debattera kring olika världsbilder och förklaringsmodeller.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretisering

Du kommer att få ta del av olika skapelseteorier. Dessa ska du reflektera över och du ska själv ta ställning. Utifrån dina kunskaper och med hjälp av fakta ska du sedan muntligt argumentera för din ståndpunkt.

Undervisning/arbetssätt

 • Genomgång om Big Bang- teorin.
 • Ta del av olika skapelseteorier.
 • Flödesskriva ner sina tankar och reflektioner om ovanstående ämnen.
 • Se filmen Avatar.
 • Diskussion om filmens tema och budskap.
 • Genomgång av centrala begrepp.
 • Besök på Kreativum.
 • Genomgång av debattteknik.
 • Genomgång av muntliga presentationer.

Bedömning

Se bedömning nedan.

Matriser

Fy Sv SvA
Bedömningsmatris för fysik och svenska

Har ej nått målen
Har ännu inte grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling. Har ännu inte en grundläggande förståelse för hur vår världsbild formats genom historien. Kan ännu inte ge exempel på och beskriva några centrala naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 1
Har grundlägg- ande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling. Har en grundläggande förståelse för hur vår världsbild formats genom historien. Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 2
Har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling. Har god förståelse för hur vår världsbild formats genom historien. Kan förklara vissa samband mellan några centrala naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 3
Har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling. Har mycket god förståelse för hur vår världsbild formats genom historien. Kan förklara och generalisera några centrala naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny nivå
Ny aspekt
Åsikt och argument
Åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad. Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, m m. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Ny aspekt
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder texten som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Ny aspekt
Samspel
Vänder sig bara till motdebattören.
Vänder sig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Ny aspekt
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Ny aspekt
Respektera andras åsikter
Lyssnar inte på den andres åsikter
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: