Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

energiformer fysik planering för klass 9

Skapad 2016-07-26 13:06 i Uppsala
Du ska ensam eller med en kompis arbet med ett projekt som handlar om en energikälla. Vi ska prata om alla energikällor .Du ska skriva tre fakta om varije energikälla ,Tre Nackdelar /Tre fördelar oh sedan du ska fördjuupa dig i en av dem. Fakta får ni hämta från internet ,fysikboken ocg vetenskapliga artiklar .Kom ihåg att skriva namen på dina källor. Du kan välja att redovisa på flera olika sätt .EX. powerPint ,bildspel , ett häfte, enmodell med faktablad. Du kan välje mellan Elektrisk energi , Mekanisk energi , Värmeenergi, Strålningsenergi , Kemisk energi , Kärnenergi , Vindkraft ,Biobränsle , Kärnkraft. Frågor som du ska svara på 1. Var och hur bildas energi? 2. Hur överförs den? 3.Hur Miljön? Positivt eller negativ? Förklara 4. Hur använder vi emergikällan? 5. Vilka är fördelarna? 5. Vilka är nackdelarna? OBS Du får inte kopiera eller skriva av en text. Källor :
Grundskola 1 – 9 Fysik

Energi kan varken förstöra eller nybildas

Innehåll

Syftet med undervisningen

• Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
• Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper ?
• Vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

.

Kopplingar till läroplan

  • Fy
    Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Målet med arbetsområdet är:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:


• Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
• Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?


 

Bedömning


Vilka delar i kunskapskraven som relaterar till syftet utgår du ifrån vid bedömningen? 
Hur kan eleven visa sina kunskaper på olika sätt?
Koppla gärna till delar i kunskapskraven.


Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet• Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
• Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Dokumentation


• Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling? Läraren? Eleven?
• Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
• Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: