Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1520 -1611

Skapad 2016-07-28 15:57 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Bild Historia Svenska
Vad betydde Gustav Vasa och hans söner för Sverige? Varför är vår nationaldag den 6/6 ? Vad var reformationen och vem var Martin Luther? Vad innebar konsten att trycka böcker?Varför finns det ett skidlopp som heter Vasaloppet? Dessa frågor är bara några av dem som vi ska finna svaret på när vi under några veckor fördjupar oss i Vasatiden.

Innehåll

 Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

 • berätta hur det gick till när Gustav Vasa blev kung i Sverige
 • förklara vad ett arvrike är
 • berätta om Gustav Vasas äventyr i Dalarna och veta varför vi har Vasaloppet
 • reflektera över trovärdigheten hos olika historiska källor
 • berätta om varför Sverige krigade mot Danmark och hur Gustav Vasa fick pengar till soldater och krigsskepp
 • förklara hur Sverige betalade skulderna till Tyskland
 • känna till vem Martin Luther var och förklara vad reformationen innebar för svenskarna
 • känna till varför Dackefejden/Klockupproret startade och hur det gick för de som gjorde uppror
 • reflektera över och jämföra hur människorna hade det på Vasatiden och hur det är idag
 • berätta om Gustav Vasas söner och deras tid vid makten
 • reflektera över spår av Vasatiden i dagens samhälle
 • veta vad boktryckarkonsten innebar

Arbetssätt

 • Läsa och bearbeta faktatexter på olika sätt där du använder olika källor som t.ex. läroböcker, filmer  och webbsidor
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Muntligt och skriftligt göra jämförelser och dra slutsatser
 • Lyssna på genomgångar
 • Se på film 
 • Arbeta med begreppen kring Vasatiden och lära dig nya ord och använda dessa i ta och skrift
 • Skapa en tankekarta som du kommer att använda under hela arbetet för att befästa nya kunskaper
 • Drama - tillsammans med några klasskompisar ska du skriva samt spela upp en kort pjäs om ett av Gustav Vasas äventyr i Dalarna
 • Bild- göra en träsnittsliknande bild likt de som finns i Olaus Magnus historiebok

 

 Bedömning/dokumentation

 Bedömningen utgår från matrisen nedan

 

Dokumentation

 • Skriftliga arbeten
 • Muntliga diskussioner och resonemang
 • Skriftliga test

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv Bl
Vasatiden

Centralt innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om historiska personer och skeenden
Du har grundläggande kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra enkla resonemang som till viss del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Du har goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang som till stor del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra välutvecklade resonemang som till mycket stor del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Att tolka historien
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Att använda historiska begrepp
Du använder de historiska begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Du använder de historiska begreppen på ett relativt väl fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Du använder de historiska begreppen på ett väl fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: