Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring år 9

Skapad 2016-07-30 22:22 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Baserat på Prio matematik år 9, kap.2 Samband och förändring
Grundskola 9 Matematik

Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut.

För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet.

I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig.

 • variabel
 • funktion
 • graf
 • linjär funktion
 • proportionalitet
 • räta linjens ekvation
 • procent
 • förändringsfaktor
 • procentuell förändring

De metoder vi ska använda är:

 • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler
 • Skriva och tolka räta linjes ekvation
 • Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor
 • Beräkna upprepad procentuell förändring

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.2
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: