Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra åk 9 ht 2016

Skapad 2016-07-30 22:34 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 9 Matematik

Ordet funktion har olika betydelse på i vilket sammanhang det används. Vanligt är att det förknippas med verbet fungera. En läkare kan tala om hjärtats funktion och en bilförsäljare om den nya funktionen (finessen) hos den senaste bilmodellen. Inom matematiken används ordet funktion när man vill beskriva hur två eller flera variabler hör samman, oftast enligt en bestämd regel.

Innehåll

1. Funktioner och algebra

Det här området handlar om några olika exempel på funktioner som kan beskrivas med tabeller, grafer och formler. Till en början arbetar vi med funktioner med vardaglig anknytning för att sedan övergå till funktioner utan direkt anknytning till vardagslivet. Vi kommer också att arbeta med aritmetiska talföljder och mönster.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med att:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionalitet, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation
Fördjupningen på röd kurs behandlar också:
 • multiplikation av parenteser
 • kvadreringsregler
 • konjugatregeln
 • att uttrycka formler på olika sätt
Vi arbetar också med problemlösning både inom det aktuella området och generellt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

4. Arbetssätt

Vi kommer att:

 • lösa och diskutera matematiska problem
 • gå igenom matematiska begrepp och metoder
 • träna på matematiska begrepp och metoder

 

5. Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • vid muntligt och skriftligt arbete och redovisning (både enskilt och i grupp)
 • i din förmåga att använda det matematiska språket (i tal och skrift)
 • på prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med (funktioner och mönster)

Skriftligt prov

6. Kunskapskrav

Se den generella matrisen

Arbetsmaterial till eleverna

Länk till planeringen:

https://drive.google.com/a/utb.tyreso.se/file/d/0B-4TS1_-f-OBN3E3QklIZm4xbGM/edit?usp=sharing

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: