Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljus och Optik - VT 2017

Skapad 2016-07-30 22:46 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Området behandlar ljus och dess egenskaper
Grundskola 7 – 9 Fysik

Ljus är fantastiskt. Solstrålar genom lövtaket i en bokskog, en solnedgång vid havet, en slottsruin upplyst om natten eller en liten lampa i fönstret som välkomnar oss när vi kommer hem efter skolan. Ljuset kan ge oss känslomässiga upplevelser, men gör det också möjligt för oss att uppfatta och förstå vår omgivning. I detta område ska vi titta närmare på vad ljus är ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Innehåll

Syfte

I kursplanen i fysik står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet tar upp områden så som...

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsbeskrivning

Efter detta område ska du visa att du:

 • vet vad en ljuskälla är
 • kan förklara vad ljus är
 • kan förklara vad en reflexion är och beskriva reflexionslagen
 • vet vad en brännpunkt är
 • kan förklara skillnaden mellan konkav och konvex spegel
 • kan beskriva hur ljus bryts
 • vet vad totalreflexion är 
 • kan förklara skillnaden mellan konkav och konvex lins
 • känner till hur ett prisma kan bilda ett spektrum av färger
 • kan förklara varför en röd tröja ser röd ut
 • vet vad polariserat ljus är
 • vet vad laserljus är

Du kommer under detta område få arbeta med instuderingsfrågor, digitala laborationer och vanliga laborationer, läsa faktatexter och ta del av föreläsningar.

Prov på detta är under VT 2017

Matriser

Fy
Delar ur kunskapskraven i fysik för åk 7-9

Arbetssätt

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Fakta, begrepp och användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: