Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 5 alfa ht 16

Skapad 2016-07-31 19:05 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner, lösningar och blandningar.
Grundskola 5 Kemi

 Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi! 

Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula?

Innehåll

Vad står det i läroplanen?

Centralt innehåll

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, ytande form och gasform.

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

• Vattnets egenskaper och kretslopp.
• Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidnings- artiklar.

Vad ska vi lära oss?

 

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Begrepp att förstå och kunna förklara:

atomer, baser, fast, flytande, förångas, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kondensera, lösningsmedel, materia, syror, utsläpp,

 

Undervisning

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

Jag kommer att bedöma hur du lyckas ta till dig kunskaper genom att ha en skriftlig slutuppgift och jag kommer också att bedöma hur du genomför experiment och hur du resonerar om ämnet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: