Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP-mall Söderskolan 16/17

Skapad 2016-08-01 11:40 i _Lillskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 9
Kort beskrivning som väcker intresset, sammanfattar arbetsområdet etc.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så elever och föräldrar förstår. (konkretisera med utgångspunkt i syfte+centralt innehåll + del av kunskapskrav) Utgångspunkt förmågor!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centralla innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kk kopplad till respektive förmåga.

Exempel: förmågan att kommunicera i tal och skrift - hur kan vi formulera det så det blir begripligt, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav? t.ex. ..

  • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
  • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
  • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
  • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Inte för detaljerat utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
  • Vad ska eleverna får undervisning om
  • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna
  • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)
  • Aktiviteter

...med hjälp av att skapa underrubriker kan man dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, gafe etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

  • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
  • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

PS!

Kontrollera att du ser en röd tråd från "Målet med undervisningen - upplägg av undervisningen - bedömning"

Med knapparna nedan kan du skapa uppgifter, koppla till läroplan och lägga till eller skapa matris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: