Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens undergång - resan till den nya världen

Skapad 2016-08-01 11:52 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik Kemi Biologi Svenska
Världens alla ledare har nu bestämt att alla ska lämna jorden inom 3-4 månader på grund av miljöförstörelse och krig. För att vi ska hinna lämna jorden i tid så kommer alla att arbeta i projektgrupper. Projektgrupperna kommer att få uppdrag som skall utföras. För att ledarna i varje land ska veta att alla följer deras bestämmelser så ska alla föra loggbok kring vad de gjort. Bild: http://www.omstallningtranas.se/gemansam-sak/ (160815)

Innehåll

Du kommer tillsammans med dina klasskompisar att:

- arbeta i en projektgrupp

- diskutera

- analysera

- dokumentera; loggbok och systematiska undersökningar

- bygga, skapa en prototyp tillsammans med din projektgrupp 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa,

naturbruk,  ekologisk hållbarhet, teknik, energi, miljö och samhälle,

- granska flera olika slags texter - källkritik - uppfinningar?

- ta ställning och argumentera för den text du tror är den text som vetenskapen stöttar

- använda olika vetenskapliga begrepp, både när du redovisar muntligt för klassen

 

* genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi,

- föra loggbok - strukturen

- genomföra systematiska undersökningar: prototyp

- använda olika vetenskapliga begrepp, när du skriver loggbok och genomför systematiska undersökningar

- planering till färdig prototyp 

 

* använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva biologiska, fysiska och kemiska samband i naturen och samhället. Även biologiska och kemiska samband i människokroppen och teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

- använda olika vetenskapliga begrepp, både när du redovisar muntligt för klassen och när du skriver loggbok och genomför systematiska undersökningar

-skriva en text om näringskedjor

- skapa en begriplig skiss av ditt bygge

 

* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 

- bygga en prototyp - planering till färdig modell 

 

 

Uppgifter

 • Loggboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Sv Bi Tk Ke
Jordens undergång - resan till den nya världen

Teknik

Du kan ta dig fram.
springa
Du tar dig fram själv och kan ta dig förbi hinder.
flyga
Du tar dig fram själv och gör det så bra att du kan hjälpa andra.
skiss
Du har ritat en skiss över ert bygge.
Du har ritat en enkel skiss.
Du har ritat en skiss som andra förstår när du förklarar.
Du har ritat en skiss som är tydlig och detaljerad och som andra förstår.
bygget
Du har varit med och byggt.
Du har prövat din grupps idéer och lösningar och skapat en enkel modell utifrån er skiss.
Du har prövat och omprövat din grupps idéer och lösningar och skapat en modell utifrån undersökningarna.
Du har systematiskt prövat och omprövat din grupps idéer och lösningar och skapat en välutvecklad modell utifrån undersökningarna.
Lgr 11
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

biologi kemi fysik

Du kan ta dig fram.
springa
Du tar dig fram själv och kan ta dig förbi hinder.
flyga
Du tar dig fram själv och gör det så bra att du kan hjälpa andra.
Källkritik
Du har kritiskt granskat olika texter.
Du har läst de olika texterna och valt ut en av dem som du tror är en vetenskaplig text. Du förklarar varför du valt att tro på den texten. Du använder egna ord när du förklarar.
Du har läst de olika texterna och valt ut en av dem som du tror är en vetenskaplig text. Du förklarar på några olika sätt varför du valt att tro på den texten. Du använder egna ord och en del vetenskapliga begrepp när du förklarar.
Du har läst de olika texterna och valt ut en av dem som du tror är en vetenskaplig text. Du förklarar tydligt och på flera olika sätt varför du valt att tro på den texten. Du använder vetenskapliga begrepp när du förklarar.
systematiska undersökningar
Du har dokumenterat dina undersökningar på ett vetenskapligt sätt.
Du har fört loggbok och använder något vetenskapliga begrepp. Du har tillsammans med andra skrivit frågor (hypotes) som du sedan svarat på dem. Du har jämfört ditt resultat med någon annans och hittat likheter och skillnader. Du har reflekterat kring varför det blev som det blev och kommit med förslag till vad som kan göras annorlunda. Du har använt dig av bilder när du förklarar hur du gjort.
Du har fört loggbok och använder ibland vetenskapliga begrepp. Du har själv skrivit frågor (hypotes) som du bearbetat med någon annan och sedan svarat på dem. Du har jämfört ditt resultat med någon annans och hittat likheter och skillnader. Du har reflekterat kring varför det blev som det blev och med hjälp av andra kommit med förslag till vad som kan göras annorlunda för att förbättra undersökningen. Du har använt dig av bilder när du förklarar hur du gjort. Bilderna passar ihop med dokumentationen.
Du har fört loggbok och använder vetenskapliga begrepp. Du har själv skrivit frågor (hypotes) och sedan svarat på dem. Du har jämfört ditt resultat med någon annans och hittat likheter och skillnader. Du har reflekterat kring varför det blev som det blev och utifrån funderingarna kommit med förslag till vad som kan göras annorlunda för att förbättra undersökningen. Du har använt dig av bilder när du förklarar hur du gjort. Bilderna passar väl ihop med dokumentationen.
begrepps användning
Du använder vetenskapliga begrepp när du förklarar hur du tänker och vad du tycker.
När du har talat eller skrivit så har du någon gång använt dig utav vetenskapliga begrepp.
När du har talat eller skrivit så har du ibland använt dig utav vetenskapliga begrepp.
När du har talat eller skrivit så använder du dig utav vetenskapliga begrepp.
Lgr 11 - källkritik
Granska information, kommunicera och ta ställning.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Lgr 11 - systematiska undersökningar
Genomföra systematiska undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Lgr 11 - begrepps användning
Använda vetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Eleven har kunskaper om ämnet och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av vetenskapliga begrepp.
Eleven har goda kunskaper om ämnet och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av vetenskapliga begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om ämnet och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av vetenskapliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: