Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Gustav Vasa

Skapad 2016-08-02 13:24 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Gustav Vasa och hans tid
Grundskola 4 – 7 Historia Svenska som andraspråk Bild
Du ska bli expert på Gustav Vasa och hans tid. Mycket spännande hände då. Du ska se filmer, du ska använda boken Jag, Gustav Vasa. du ska måla, arbeta i lera och göra ett rum i kartong.

Innehåll

Centralt innehåll

 

 

Ämnesmål till dig som elev

Undervisning

Du kommer att läsa:

 • boken: Jag Gustav Vasa.

Du kommer att skriva:

 • namndikt
 • personbeskrivning
 • biografi
 • intervjuer,
 • brev
 • dagbok
 • efterlysning
 • tal
 • femrading

Du kommer att få göra:

 • Gustav Vasas porträtt - collage
 • Bygga Gustav Vasas rum
 • Gustav Vasas porträtt i lera

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina muntliga presentationer, texterna som du skriver och rummet du bygger och porträtten du gör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

Hi Bl SvA
Tema Gustav Vasa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gustav Vasa och hans tid
 • Hi  E 6
Du kan med stöd återberätta händelser. Du kan fakta om Gustav Vasa och hans tid.
Du kan återberätta vad som hände Gustav Vasa under hans liv. Du kan fakta om Gustav Vasa och hans tid.
Du kan återberätta vad som hände Gustav Vasa under hans liv. Du kan många fakta om Vasatiden.
Spår av Gustav Vasa i nutiden.
 • Hi  E 6
Du kan berätta om något som är spår av Gustav Vasa i vår tid.
Du kan berätta om flera spår som finns av Gustav Vasa i vår tid.
Du kan berätta om flera spår som finns av Gustav Vasa i vår tid och då förklara varför.
Kronologisk ordning
 • Hi  E 6
Du kan med stöd ordna händelser under Gustav Vasas tid i rätt ordning.
Du kan ordna några händelser under Gustav Vasas tid i rätt ordning.
Du kan ordna händelserna under Gustav Vasa i rätt ordning.
Läsa
 • SvA  E 6
Du kan med stöd förstå när du läser texterna om Gustav Vasa och hans tid.
Du kan förstå det mesta när du läser texterna om Gustav Vasa och hans tid.
Du förstår texterna du läser om Gustav Vasa och hans tid.
Skriva
 • SvA  E 6
Du kan med stöd skriva olika typer av texter.
Du kan skriva återgivande texter om Gustav Vasa och hans tid. Du kan med stöd skriva texter som brev, intervjuer, argumenterande texter.
Du kan skriva återgivande texter om Gustav Vasa och hans tid. Du kan skriva texter som brev, intervjuer, argumenterande texter.
Tala
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med stöd berätta om Gustav Vasa och hans tid.
Du kan berätta om Gustav Vasa och hans tid.
Du kan berätta om Gustav Vasa och hans tid. Då använder du många ord och begrepp som du har lärt dig under temat.
Bild
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Du kan göra collage, bygga Gustav Vasas rum och arbeta i lera. Du kan med stöd analysera bilder i anknytning till Gustav Vasa.
Du kan göra collage, bygga Gustav Vasas rum och arbeta i lera. Du kan analysera bilder i anknytning till Gustav Vassa-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: