Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska

Skapad 2016-08-02 18:26 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Här följer en grovplanering med kunskapsmål för ämnet svenska.

Innehåll

Svenska planering år 4 

 

Tala, lyssna och samtala

1. Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Regelbundna klassråd och elevråd

Att skriva en argumenterande text

Att samtala kring för- och nackdelar, att se flera sidor av att ämne

2. Muntliga presentationer för olika mottagare

Olika texter med olika syften och olika budskap

Läsa och skriva;

Olika sätt att bearbeta texters innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsuppbyggnad, stavningsregler och ordklasser.

Berättande texter och sakprosatexter;

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk;

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik;

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: