👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen-Buddhismen

Skapad 2016-08-03 09:12 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 9

Innehåll

Övergripande mål och Syfte

Studier i Religion syftar till att utveckla kunskap och förståelse om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Eleverna ska också bli uppmärksamma på hur människor inom olika religioner lever, uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet religion ska behandla följande:

 • centrala tankar och gestalter för ovanstående religioner

 • heliga platser och heliga skrifter för ovanstående religioner

 • hur religionerna brukas i dagens samhälle

 • huvuddragen i religionernas historia

 • samband mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser

 • religionernas roll i några politiska skeenden, konflikter

 • frågor gällande religionsfrihet, sexualitet och jämställdhet

 • hur olika livsfrågor skildras för religionerna såsom exempelvis meningen med livet, kärlek mm

 • hur religionerna formar människors identitet och livsstil

 • etiska begrepp och frågor om människosyn, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar

 • för religionerna centrala aktuella begrepp

Förmågor som vi ska träna

Mina förväntningar:

 • Du ska känna till de viktigaste grunderna och grundarna inom religionerna
 • Du ska känna till den historiska bakgrunden till religionerna
 • Du ska känna till högtider, traditioner och symboler
 • Vilka regioner i världen religionerna är störst
 • Likheter och skillnader inom religionerna
 • Religionens påverkan på samhället, kvinnosyn, jämställdhet, frihet
 • Religionens påverkan av konflikter och politik

 

Redovisning:
Vi tar upp mina förväntningar samt begrepp och analyser i vår redovisning.
Vi pratar om hur redovisningen ska gå till.

Så här ska vi arbeta

 • Jag berättar om de viktigaste delarna inom religionen
 • Du gör anteckningar
 • Vi tittar på film
 • Du söker kunskap som du sen bearbetar och analyserar
 • Tränar på att använda ny begrepp inom ämnesområdet.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras i en bedömningsmatris ihop med denna LPP  samt en formativ bedömning.

Matriser

Hinduismen och Buddhismen

Basfakta världsreligioner och andra livsåskådningar
Eleven har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven har goda kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan religion - samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor: påverkan religion - individ
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.