Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2016-08-04 12:56 i Munkedalsskolan Munkedal
Ett arbetsområde om familjen, arbete och pengar, Sverige - ett land i världen och om rika och fattiga länder.
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap

Varifrån kommer familjens pengar och vad ska de räcka till? Vilka yrken finns det nu och i framtiden? Vilka regler och lagar finns det om arbete? Vad är skatt och vad ska skattepengarna användas till? Hur ser Sveriges handel med andra länder ut? Varför finns det rika och fattiga länder? Om detta och lite till ska du få lära dig om i arbetsområdet "Arbete och pengar".

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- handelns historia. 

- det ekonomiska kretsloppet dvs hur pengarna i samhället vandrar tunt mellan familjen, staten, företagen och banken.

 - vilka olika typer av skatter det finns och vad skattepengarna används till.

- hur Sverige handlar med övriga delar av världen.

- hur jordens resurser är fördelade och hur vi ska få resurserna att räcka till alla.

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få: 

- läsa olika faktatexter samt skönlitteratur inom aktuellt område.

- se på film.

- plocka ut viktig fakta och skriva sammanfattningar.

- delta i diskussioner (i helklass men även i mindre grupper).

- öva på att ta ställning och framföra argument (för och emot) i olika frågor (ex "fyrahörnsövning").

- göra studiebesök på en bank.

- genomföra olika praktiska övningar som ex göra en egen budget.  

 

Bra ord/begrepp att kunna:

ekonomiskt kretslopp

inkomster

utgifter

lån

ränta

bidrag från staten

budget

direkt skatt

indirekt skatt

export

import

i-länder

u-länder

bistånd

 

Bedömning och dokumentation

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper för att granska information, göra egna reflektioner, kommunicera vad du har kommit fram till och ta ställning i frågor som rör arbetsområdet "Arbete och pengar". Du ska känna till, visa på förståelse och kunna samtala om de begrepp som används inom temaområdet. 

Ovan nämnda utvärderas genom kontinuerliga diskussioner under lektionstid och i samband med en bedömningsuppgift i slutet av temaperioden.  

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan och valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: