Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner år 9 Vt 2016

Skapad 2016-08-05 08:02 i Västra skolan Falun
.
Grundskola 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • Få kunskaper kring atomer, joner och kemiska reaktioner

 • Resonera kring atommodellernas utvecking

 • Kunna laborera kring området atomer joner och kemiska reaktioner

 • Kunna skriva laborationsrapporter

Arbetssätt

Genomförande

Arbete med arbetsgång

Inlämningsuppgifter

Läxförhör

Genomgångar

Film

 

 

Redovisning

Läxförhör

Inlämningsuppgifter

Laborationer

Laborationsrapporter

 

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • Hur god din kunskap inom området är

 • Hur väl du resonerar kring atommodellernas utvecking samt andra samhällsfrågor som rör kemi

 • Hur väl du genomför laborationer

 • Hur väl du skriver laborationsrapporter

Matriser

Ke
Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner år 9 Vt 2016

Matris Atomer, joner och kemiska reaktioner

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Kunskapskrav
Eleven har … kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att …. dessa med ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Dina kunskaper inom atomer joner och kemiska reaktioner
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visar samband relativt god
mycket goda förklara och visar samband med några generella drag god
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och …. sätt
Din förmåga att planera och genomföra laborationer
bidra till att formulera i huvudsak fungerande
formulera som efter någon bearbetning ändamålsenligt
formulera ändamålsenligt och effektivt sätt
Dessutom gör eleven .. dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Din förmåga att skriva laborationsrapporter
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: