Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk6

Skapad 2016-08-06 19:58 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Här jobbar vi vidare med decimaltal. Storleksordna, multiplicera och dividera med 10,100,och 1000. Tränar överslagsräkning och kort division.
Grundskola 6 Matematik
Varför kan vi inte bara använda oss av hela tal? Är det praktiskt att ibland tala om delar av det hela, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen i matematik ska syfta till du som elev ska kunna

 

Mål:

-förstå vad som menas med ett decimaltal

-storleksordna decimaltal

-multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

-räkna med överslagsräkning

-räkna med kort division

 

Begrepp som du bör kunna:

Hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimaltal och decimaltecken.

 

Bildresultat för genomförandeGenomförande:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar varje vecka och

arbeta i Matte Direkt, Matteborgen 6A, kapitel 1:decimaltal.

Problemlösning på egen hand och tillsammans i grupp.

Praktisk matte.

Vi kommer att ha matteläxor, diagnos 1 och kunskapsprov.

 

Extra stöd och träning kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

 

Med dessa program kan du träna, träna....

www.nomp.se  (storleksordna tal)

www.mattemastaren.se (6A taluppfattning)

www.matteboken.se

www.webbmatte.se

www.elevspel.se

www.webmath.se (inloggning får ni av mig)

 

Bedömning:

Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom läxor, diagnos och prov.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: