Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion -Tro Tänka Veta

Skapad 2016-08-07 18:59 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Religionskunskap
I detta tema ska vi lära oss om de största religionerna i världen. Vi ska jämföra, samtala och analysera. Men också fundera över etik och moral och livsfrågor. Vi tar hjälp av en lärandematris för att tydligare veta vad vi ska lära oss.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Tro Tänka Veta- Världsreligionerna 6 Rosa ht-16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Har kunskaper om några heliga platser eller rum i världsreligionerna Visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Kan två heliga platser för världsreligionerna Kan berätta om en likhet eller skillnad mellan religionerna
Kan flera heliga platser för världsreligionerna Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan dra någon slutsats.
Kan alla de viktigaste heliga platserna för alla världsreligionerna Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan resonera och dra flera slutsatser kring jämförelserna
Ny aspekt
Har kunskaper ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna Visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Kan förklara två ritualer eller levnadsregler Kan berätta om en likhet eller skillnad mellan religionerna
Kan förklara flera ritualer eller levnadsregler Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan dra någon slutsats.
Kan förklara många ritualer och levnadsregler Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan jämföra, resonera och dra flera slutsatser kring jämförelserna
Ny aspekt
Visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Kan ge ett exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar
Kan ge flera exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar. Kan dra någon slutsats
Kan ge flera exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar. Kan jämföra, resonera och dra några slutsatser
Ny aspekt
Kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Kan förklara hur en livsfråga hanteras i en religion (t.ex......) Kan ge ett exempel på vad det kan betyda för människor Kan samtala i en mindre grupp
Kan förklara hur flera livsfrågor hanteras i olika religioner (t.ex......) Kan ge flera exempel på vad det kan betyda för människor och kan dra en slutsats Kan aktivt samtala, ställa frågor och lyssna i en grupp
Kan förklara hur flera livsfrågor hanteras i alla religionerna (t.ex......) Kan ge flera exempel, jämföra, resonera och dra slutsatser om vad det kan betyda för människor Kan samtala, argumentera, lyssna och ställa följdfrågor som för resonemanget framåt i en grupp
Ny aspekt
Kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Gör reflektioner som hör till ämnet och använder etiska begrepp
Kan föra fram en åsikt om en moralisk fråga (t.ex....) Kan ha en åsikt om vad det kan innebära att göra gott. Kan använda tankar som hör till ämnet och använda ett etiskt begrepp.
Kan föra utvecklade resonemang om moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Kan använda tankar och reflektioner som hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt.
Kan föra väl utvecklade resonemang om moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det Använder flera etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan söka den viktigaste informationen om en religion från minst två olika källor Kan enkelt avgöra och argumentera för om källorna går att lita på.
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder flera olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: