Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 3

Skapad 2016-08-08 13:56 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi jobbar med kraft och rörelse i klassrummet och på skolgården. Genom praktiska övningar får vi förståelse för vad tyngdkraft, friktion och tyngdpunkt är.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Fysik

Kraft, rörelse och friktion

Innehåll

Presentation

Med hjälp av olika redskap på skolgården och i klassrummet kan man uppleva, och lära om kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Förmågor

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande förmågor:
 • förmågan att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 

Undervisning

Vi kommer att gör praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion och tyngdpunkt. Vi kommer även att se på film, läsa och diskutera om de olika begreppen. Du kommer att få öva på att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar.

 

 

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser

NO Fy
No åk3

Kraft och rörelse
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag har provat på tyngdkraftens egenskaper genom att göra enklare undersökningar och jag kan samtala om detta.
Jag har provat på olika undersökningar av friktion och jag kan påverka exempelvis farten genom att använda olika material.
Jag kan hitta tyngdpunkten på olika föremål.
NO metoder och arbetssätt
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag tar initiativ och utför mina undersökningar och experiment aktivt.
Jag kan förklara så att andra förstår utifrån det jag har undersökt.
Jag kan dokumentera med text och bild.

NO Fy
Ansvar

Ansvar
Du visar grundläggande förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Du visar god förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Du visar mycket god förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: