Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 2016

Skapad 2016-08-08 14:15 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola F – 4 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med ett nytt material. Vi går gemensamt igenom ett tema och arbetar sedan med några uppgifter inom samma område. Efter varje kapitel skriver vi en diagnos. Du får räkna och skriva direkt i boken.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll:

Kapitel 1: Vi repeterar de fyra räknesätt, lär oss prioriteringsregler och räkna med parenteser.

Kapitel 2: Vi befäster de multiplikationstabeller som vi redan kan och lär oss nya. Vi lär oss multiplikation med uppställning och multiplicerar med en talsort i taget.

Kapitel 3: Vi lär oss olika typer av division och övar dessa.

Kapitel 4: Vi arbetar med taluppfattning, statistik och algebra. Vi lär oss om negativa tal, tolka och gör stapeldiagram, linjediagram och räkna med ekvationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: